Sprungmarken

Servicenavigation

Hauptnavigation

Sie sind hier:

Hauptinhalt

Countdown 27: 25 Jahre deutsch-polnische Forschung - eine echte Erfolgsgeschichte

Noch ein Grund zum Feiern: Die Verfahrenstechnik in Dortmund gibt es bald seit 50 Jahren und seit einem Vierteljahrhundert lösen wir wissenschaftliche Herausforderungen mit unseren polnischen Kolleginnen und Kollegen aus Poznań, Lódz, Krakau und Warschau.

Flaggen_Polen_Deutsch_web

Aus kleinen Anfängen entstand Großes: Ein Wissenschaftler fand die Idee spannend, mit einem Kollegen aus dem Nachbarland zusammenzuarbeiten. Aus ersten Kontakten wurden Freundschaften und aus Freundschaften Forschungsverbünde. Studierende und junge Forscherinnen und Forscher kommen zu uns und wir schicken unseren Nachwuchs nach Polen.

Es war spannend zu sehen, wie unsere polnischen Partner-Universitäten nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs aus dem Nichts neue Studiengänge schafften, sich später als Mitglieder der EU an den Forschungsprogrammen beteiligten und den Anschluss an die Spitzenforschung fanden. Wir durften insbesondere die Medizinische Universität Poznań und die Technische Universität Lódz begleiten. Wir waren überrascht, was möglich wurde. Im Jahr 1992 initiierte Prof. Górak vom Lehrstuhl Fluidverfahrenstechnik, der auch Professor an der TU Lodz ist, gemeinsam mit Prof. Jerzy Buzek aus Gliwice den deutsch-polnischen Forschungsverbund INCREASE für Umwelttechnik, Prozesssicherheit und rationelle Energieanwendung. Für die Verdienste auf dem Gebiet der deutsch-polnischen Zusammenarbeit erhielt Prof. Górak im Jahre 2010 und 2013 das deutsche und das polnische Verdienstkreuz.

Nach und nach organisierten wir den Austausch von Studierenden im Erasmus-Programm ab 2003. Junge Nachwuchswissenschaftler wurden als Gastdozenten eingeladen. Seit 2014 gibt es die Spring School „Pharma-Biotechnology“ in Dortmund. Der Verbund bildet für insgesamt 35 Forschungseinrichtungen und Firmen in Deutschland und Polen den Rahmen für eine gemeinsame, anwendungsorientierte wissenschaftliche Arbeit. Prof. Jerzy Buzek, ehemaliger Ministerpräsident Polens, erhielt die Ehrendoktorwürde der TU Dortmund genauso wie Oliver Kayser von der Medizinischen Universität Poznań. Beide Fakultäten treten gemeinsam in EU-Anträgen auf und forschen in enger Kooperation tagtäglich miteinander an Themen wie Biotechnologie, alternativen Rohstoffen, Herstellung von Bioethanol, reaktiver Rektifikation und CO2-Abtrennung aus Abgasen. Wie international dieser Austausch geworden ist, zeigt das Beispiel einer brasilianischen Studentin, die im Rahmen eines englischsprachigen Masterprogramms in Dortmund eine Masterarbeit in Lodz schrieb. Sie wurde von einer Doktorandin betreut, die im letzten Jahr den von den beiden Fakultäten verliehenen Doktorgrad erhalten hat.

Kleine Statistik

 • gemeinsame Master-Arbeiten: 4
 • gemeinsame Promotionen: 2
 • Ehrenpromotionen: 2
 • gemeinsame Drittmittelprojekte: 10
 • Studierende aus Polen in der Summer School in Dortmund: 30
 • gemeinsame Doktorandenseminare und Kurse: 10
 • Forschungsaufenthalte junger Wissenschaftler: 10
 • getrunkene Wodka: 15 Liter
 • gelernte polnische Wörter: 19
 • gelernte deutsche Wörter: 19

Ćwierć wieku polsko-niemieckiej współpracy naukowej – historia sukcesu z życia wzięta

Tak, jest to powód do świętowania. Inżynieria Chemiczna w Dortmundzie będzie wkrótce obchodzić swoje 50-lecie, a przez połowę czasu jej istnienia stawialiśmy czoła wyzwaniom naukowym, wspólnie z koleżankami i kolegami z Poznania, Łodzi, Krakowa i Warszawy.

Początki współpracy były raczej skromne. Po prostu „zespoły dwójkowe” naukowców-zapaleńców uznawały, że pomysł wzajemnej kooperacji może się okazać ciekawym przedsięwzięciem. Z pierwszych kontaktów nawiązywały się przyjaźnie i wspólne projekty badawcze, pozwalające na obustronną wymianę studentów i młodych pracowników naukowych.

Z dużym zainteresowaniem obserwowaliśmy, jak po upadku żelaznej kurtyny współpracujące z nami polskie uczelnie, pomimo braku aparatury i środków, otwierały nowoczesne kierunki studiów, a później uczestniczyły w programach ramowych Unii Europejskiej i stały się ośrodkami oferującymi badania o najwyższym poziomie naukowym. Mieliśmy okazję blisko współpracować z Politechniką Łódzką i Akademią Medyczną w Poznaniu. Z podziwem obserwowaliśmy rozwój zespołów badawczych i jakości badań.           

W 1997 roku profesor Andrzej Górak, który jest jednocześnie profesorem w Politechnice Łódzkiej, wspólnie z profesorem Jerzym Buzkiem z PAN w Gliwicach, zainicjowali powstanie Sieci Naukowej d/s. Technologii Ochrony Środowiska, Technik Energetycznych i Bezpieczeństwa Procesowego INCREASE. Sieć ta, zrzeszająca 35 jednostek badawczych oraz firm z Niemiec i Polski, przez 7 lat wspólnie prowadziła stosowane badania naukowe. Za zasługi we współpracy polsko-niemieckiej Profesor Andrzej Górak w 2010 roku odznaczony został krzyżem przyznanym mu przez Prezydenta RFN, a w 2013 roku krzyżem przyznanym mu przez Prezydenta RP.

Od 2003 roku organizujemy też, w ramach programu Erasmus, wymianę studencką. Młodzi naukowcy są na naszym Wydziale częstymi gośćmi. Od 2014 istnieje w Dortmundzie Spring School „Pharma-Biotechnology”. Nasze Wydziały uczestniczą we wspólnych wnioskach UE i ściśle kooperują w dziedzinach biotechnologii, alternatywnych surowców, produkcji bioetanolu, reaktywnej rektyfikacji czy pochłaniania dwutlenku węgla.

Profesor Jerzy Buzek jest doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie zaś profesorowi Oliverowi Kayser taki tytuł przyznała Akademia Medyczna w Poznaniu.

Jak interesująca może być nasza międzynarodowa wymiana naukowa z Polską najlepiej świadczy przykład studentki z Brazylii, która ukończyła studia magisterskie w Dortmundzie, wykonując w Łodzi pracę magisterską pod opieka doktorantki, która rok temu uzyskała stopień doktora nauk technicznych przyznany przez oba Wydziały (TU Dortmund i Politechnikę Łódzką).

Kilka danych statystycznych:

 • Wspólne prace magisterskie: 4
 • Wspólne doktoraty: 2
 • Tytuły doktora Honoris Causa: 2
 • Studenci, uczestnicy szkoły letniej w Dortmundzie: 30
 • Wspólne seminaria i kursy doktoranckie: 10
 • Pobyty młodych naukowców: 10
 • Ilość wypitej wódki (w litrach): 15
 • Znajomość słów polskich: 19
 • Znajomość słów niemieckich: 19